Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 15
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 10 at the 2018/2019 Anaheim Grand Prix
Fencer Details
Name: Marta Martyanova
Country Code: RUS
Touches: 10