Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 15
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 7 at the 2021/2022 Incheon Grand Prix
Fencer Details
Name: Maria Teresa Diaz
Country Code: SPA
Touches: 7