Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 15
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 14 at the 2020/2021 Qatar Grand Prix
Fencer Details
Name: Sabrina Cho
Country Code: USA
Touches: 14