Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 15
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 8 at the 2021/2022 World Championships
Fencer Details
Name: Yue Shi
Country Code: CHI
Touches: 8