Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 38
Bouts
Ysaora Thibus won 15 - 15 at the 2020/2021 Turin Grand Prix
Arianna Errigo won 15 - 11 at the 2021/2022 European Zonal Championships
Ysaora Thibus won 14 - 14 at the 2021/2022 World Championships
Fencer Details
Name: Ysaora Thibus
Country Code: FRA
Touches: 40