Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 28
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 12 at the 2020/2021 Turin Grand Prix
Rio Azuma won 14 - 14 at the 2019/2020 Kazan World Cup
Fencer Details
Name: Rio Azuma
Country Code: JAP
Touches: 26