Fencer Details
Name: Arianna Errigo
Country Code: ITA
Touches: 15
Bouts
Arianna Errigo won 15 - 4 at the 2021/2022 Serbia World Cup
Fencer Details
Name: Minami Kano
Country Code: JAP
Touches: 4