Fencer Details
Name: Ruslan Kurbanov
Country Code: KAZ
Touches: 9
Bouts
Nikita Glazkov won 15 - 9 at the 2021/2022 Sochi World Cup
Fencer Details
Name: Nikita Glazkov
Country Code: RUS
Touches: 15