Fencer Details
Name: Ruslan Kurbanov
Country Code: KAZ
Touches: 11
Bouts
Ricardo Candeias won 13 - 13 at the 2017/2018 Wuxi World Championships
Fencer Details
Name: Ricardo Candeias
Country Code: POR
Touches: 13